Showing 1–12 of 15 results

Nhà Bán Phường Tân Quý Quận Tân Phú Giá Rẻ

Địa giới hành chính phường Tân Quý : Đông giáp các phường Tân Sơn Nhì, Tân Thành; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp phường Phú Thọ Hòa; Bắc giáp phường Sơn Kỳ. ▪ Diện tích tự nhiên: 178,49 ha

Giảm Giá
6.900.000.000 6.300.000.000
Giảm Giá
6.850.000.000 6.400.000.000
Giảm Giá
6.880.000.000 6.300.000.000
Giảm Giá
Giảm Giá
6.800.000.000 5.800.000.000
Giảm Giá
6.800.000.000 5.500.000.000
Giảm Giá
Giảm Giá
6.800.000.000 5.300.000.000
Giảm Giá
6.800.000.000 5.200.000.000
Giảm Giá