Kiến Thức Cơ Bản Cho Người Mới Tự Chạy AdsWord

Làm sao để bán được sản phẩm? hay là làm sao để xây dựng được quy trình tự động để bán sản phẩm trên website? là vấn đề được nhiều người bán hàng quan tâm.

Ngay nay, có nhiều cách bán hàng như: mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử, hay trên website v.v.. Hôm nay, Tôi chia sé một cách bán hàng trên website sử dụng gogle ads cơ bản cho người mới bắt đầu.

I. Các Quy Trình Của 1 Khách Hàng Mua Trên Website:

Quá trình quyết định mua hàng của người tiêu dùng thường sẽ trải qua 4 giai đoạn trên website : 

    • Giai đoạn 1: Có nhu cầu tìm mua sản phẩm trên website
    • Giai đoạn 2: Xem nhiều mẫu sản phẩm cùng loại
    • Giai đoạn 3: Chọn Sản Phẩm bỏ vào giỏ Hàng
    • Giai đoạn 4: Tiến hành đặt hàng và thanh toán

Vấn đề của bán hàng là làm sao xác định được tập hợp các khách hàng ở giai đoạn nào để đưa ra thông điệp cần thiết giúp khách hàng quyết định mua hàng.

II. Xác Định Và Đưa Đúng Thông Điệp Từng Giai Đoạn Mua Hàng Của Khách:

Làm sao để xác định được đúng những khách hàng nào đang thuộc giai đoạn nào. Để đưa đúng thông tin khách cần để giải quyết nỗi đau và nỗi lo của khách hàng.

Giai Đoạn 1: Khách Đang Có Nhu Cầu Mua Sản Phẩm:

++ Thông Điệp Hiển Thị: Mẫu Sản Phẩm Đang Giảm Giá Nhiều Nhất Của shop (Mồi Câu)

++ Cách Xác Định: Để Xác định đủ những khách hàng đang có nhu cầu mua sản phẩm. cần xác định cả khách cũ đã vào website và khách mới.

Khách hàng mới: chạy ads tager đến

+tìm những khách hàng đang vô trang website của đối thủ lên SEO lên top sản phẩm .Khách 

+ Tìm Khách hàng đang tìm kiếm những từ khóa liên quan đến sản phẩm

Khách Hàng Cũ Đã Vào Website:

+ Khách Hàng Từ SEO: đã vào những bài viết + sản phẩm Trong 30 ngày mà chưa vào trang thanh toán

+ Khách Hàng Bán Chéo: Khách hàng đã vào trang thanh toán nhưng chưa vào trang sản phẩm này trong vòng 30 ngày

+ Khách Hàng Bán Lại : Khách hàng đã vào trang sản phẩm cách 1 chu kỳ sử dụng sản phẩm ( khách hàng đã mua dùng sắp hết)

Giai Đoạn 2: Khách Xem Lựa Các Sản Phẩm Cùng Loại:

++ Thông Điệp Hiển Thị: Dùng quảng cáo bám đuổi hiển thị những mẫu sản phẩm có chất lượng giá cao hơn hay sản phẩm có giá rẻ hơn. Để khách chọn sản phẩm phù hợp.

++ Cách Xác Định Tập Đối Tượng: Dữ liệu khách hàng ở giai đoạn 1 loại bỏ (trừ đi) đi những khách hàng đã vào trang giỏ trang thanh toán trong vòng 30 ngày.

++ Giá thầu quảng cáo: giá thầu quảng cáo giai đoạn này tăng hơn 20 -30% so với giai đoạn 1.

Giai Đoạn 3: Khách Chọn Sản Phẩm Vào Giỏ Hàng:

++ Thông Điệp Hiển Thị: Dùng quảng cáo bám đuổi hiển thị uy tín , Giấy Chứng Nhận của shop, hay phiếu giảm giá. Để tăng lòng tin chốt đơn hàng.

++ Cách Xác Định Tập Đối Tượng: Dữ liệu khách hàng ở giai đoạn 1 lvà khách đã vào trang giỏ hàng loại bỏ (trừ đi) đi khách đă vào trang  thanh toán trong vòng 30 ngày.

++ Giá thầu quảng cáo: giá thầu quảng cáo giai đoạn này tăng hơn 100% so với giai đoạn 1.

 

+++ Làm thế nào để lưu được từng giai đoạn của khách hàng ( xem tại đây)