Showing all 9 results

MUA BÁN NHÀ PHƯỜNG PHÚ THỌ HÒA TÂN PHÚ

Địa giới hành chính phường Phú Thọ Hòa : Đông giáp phường Hòa Thạnh; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp phường Phú Thạnh; Bắc giáp các phường Tân Quý, Tân Thành. ▪ Diện tích tự nhiên: 123,22 ha

Giảm Giá
6.800.000.000 6.600.000.000
Giảm Giá
6.800.000.000 6.200.000.000
Giảm Giá
6.800.000.000 5.900.000.000
Giảm Giá
6.800.000.000 5.600.000.000
Giảm Giá
6.800.000.000 5.500.000.000
Giảm Giá
Giảm Giá
6.800.000.000 4.300.000.000
Giảm Giá
5.600.000.000 4.300.000.000
Giảm Giá