Showing 1–12 of 15 results

Nhà Bán Phường Tây Thạnh Quận Tân Phú 

Thông tin UBND phường Tây Thạnh – 12 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM.

Địa giới hành chính phường Tây Thạnh : Đông giáp quận Tân Bình; Tây giáp phường Sơn Kỳ; Nam giáp các phường Sơn Kỳ, Tân Sơn Nhì; Bắc giáp quận 12. Diện tích tự nhiên: 356,73 ha

Giảm Giá
6.800.000.000 5.800.000.000
Giảm Giá
6.800.000.000 5.600.000.000
Giảm Giá
6.800.000.000 5.800.000.000
Giảm Giá
6.800.000.000 5.900.000.000
Giảm Giá
6.800.000.000 6.600.000.000
Giảm Giá
6.800.000.000 5.200.000.000
Giảm Giá
6.800.000.000 5.300.000.000
Giảm Giá
6.800.000.000 5.400.000.000
Giảm Giá
Giảm Giá
5.800.000.000 4.500.000.000
Giảm Giá
4.800.000.000 4.100.000.000
Giảm Giá
4.800.000.000 4.000.000.000