Showing all 6 results

Bán Nhà Phường Sơn Kỳ Quận Tân Phú HCM

Địa giới hành chính phường Sơn Kỳ : Đông và Bắc giáp Phường Tây Thạnh; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp các phường Tân Quý, Tân Sơn Nhì.  ▪ Diện tích tự nhiên: 212 ha

Giảm Giá
6.800.000.000 6.400.000.000
Giảm Giá
6.800.000.000 5.000.000.000
Giảm Giá
4.800.000.000 4.200.000.000
Giảm Giá
6.800.000.000 6.600.000.000
Giảm Giá