Showing all 7 results

Nhà Bán Phường Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú HCM

Địa giới hành chính phường Tân Sơn Nhì : Đông giáp quận Tân Bình; Tây giáp phường Tân Quý; Nam giáp phường Tân Thành; Bắc giáp các phường Tây Thạnh, Sơn Kỳ. ▪ Diện tích tự nhiên: 112 ha

Giảm Giá
6.800.000.000 6.200.000.000
Giảm Giá
6.800.000.000 5.800.000.000
Giảm Giá
6.800.000.000 5.400.000.000
Giảm Giá