Xoa Bóp Tay Chân – Vận Động Dưỡng Sinh

Các Bài Tập Vận Động Dưỡng Sinh P2 – Xoa Bóp Mát xa Cơ Thể

Xoa Bóp Vai Và Nách:

bóp đốt sống cổ và lưng chổ xương u lên ( Huyệt Đại Chùy) đến 2 đầu vai.

bóp cơ nách dưới xương bả vai: trị đc con mắt bị khô tuyến lệ. trị được ụ thị dưới mắt bị xưng

Xoa Bóp Bàn Tay:

vuốt bàn tay từ ngoài đi vô theo 3 đường: ngón cái, ngón giữa , ngón út. lật ngữa bàn tay vuốt từ trong ra .

vuốt các kẽ bàn tay:

kẽ bàn tay ngón út + áp út: mà đau trị tim

kẽ tay ngón áp út + ngón giữa :mà đau trị xuyễn và tiêu hóa

kẽ tay ngón giữa + ngón Trỏ mà đau trị  gan

kẽ tay ngón cái , gò kim tinh bị đau bao tư, vai bị cứng và mũi bị nghẹt